BERNAU SZCZECIN NAJSZYBSZE PRZEJAZDY NA TRASIE BERLIN - SZCZECIN.... ZAPRASZAMY
 
EXPRES BERNAU SZCZECIN
ALTHUTTENDORF
ANGERMÜNDE
BERNAU
BIESENTHAL
BRITZ
CHORIN
EBERSWALDE
FINOW
FINOWFURT
FLIETH-STEGELITZ
GRAMZOW
GRUNOW
JOACHIMSTHAL
KRACKOW
LANKE
MELCHOW
OBERUCKERSEE
PENKUN
PRENZLAU
RANDOWTAL
RÜDNITZ
TEMMEN-RINGENWALDE
UCKERFELDE
WANDLITZ
ZICHOW
ZIETHEN
   
 

 

 

 

Od 1 lutego 2019 r. zapraszamy do skorzystania z naszej specjalnej oferty taxi na spó³ê Szczecin a dworzec w Bernau.

Najszybszy przejazd relacji Szczecin a centrum Berlina!!!

TAXI z adresu w Szczecinie na dworzec w Bernau.

W cenie 20 € / 85 PLN od osoby oferujemy przejazd o parzystych godzinach.

Wyjazdy ze Szczecina  06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,

Wyjazdy z Bernau 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00.

Przejazd z centrum Szczecina na dworzec w Bernau 1 godzina 20 minut.

Przejazd S2 Bernau a Berlin Gesundbrunnen 25 minut!

Szczecin - Berlin Gesundbrunnen przejazd poni¿ej 2 godz!!!

20 € /osoba za przejazd do wszystkich poni¿szych miejscowo¶ci

Althüttendorf
Angermünde
Bernau
Biesenthal
Britz
Chorin
Eberswalde
Finow
Finowfurt
 
Flieth-Stegelitz
Gramzow
Grünow
Joachimsthal
Krackow
Lanke
Melchow
Nadrensee
Oberuckersee
Penkun
Prenzlau
Randowtal
Rüdnitz
Temmen-Ringenwalde
Uckerfelde
Wandlitz
Zichow
Ziethen

Z prawej strony trasa S-bahn nr 2 z Bernau do Blankenfelde

W nocy 22.00 - 06.00, niedziele i ¶wieta po uzgodnieniu mo¿liwy przejazd w cenie 30 €/125 PLN os.

 

Prosimy op³acic przejazd online, je¿eli rozpoczyna sie on poza miastem Szczecin.
Wykupiæ mo¿na albo przejazd dla odpowiedniej ilo¶ci osób, albo wnie¶æ zaliczke na taxi indywidualn± - dop³ata wg cenika u kierowcy.
Po op³aceniu prosimy o kontakt telefoniczny w celu uzgodnienia szczegó³ów przejazdu - dok³adnej godziny i relacji.

Wykupienie przejazdu online jest mo¿³iwe z 48 godzinnym wyprzedzeniem - je¿eli przejazd ma odbyæ sie w krótszym terminie - prosimy o kontak telefoniczny 0048 500405306
Ceny standardowe na taxi ze Szczecina do miejscowo¶ci wzd³u¿ Berlinki - A11.
W nocy 22.00 - 06.00, niedziele i ¶wieta + 25% II taryfy
 
KLIKNIJ I ZADZWOÑ 0048 500 405 306